Af Soomaali / Somali

CARES Act – Saameynta Dhaqaalaha fayraska corona COVID-19 Lacag bixinada / Jeegaga Gargaarga saameynta corona

La cusbooneysiiyay Abriil 16, 2020 PDF (560 KB) Sharciga gargaarka fayraska corona ee faderaalka (loo yaqaan CARES Act) waxay siinayaan lacag inta badan dadka weyn ee ku nool Mareykanka. IRS ayaa ku soo direyso lacagta gurigaaga ama kugu soo rideyso akoonka bangigaaga. Dadka qaar ee aanan buuxin canshuur celinta waxay u baahanayaan inay… more

Takoorida la xiriira Guryaha

https://www.vtlegalaid.org/sites/default/files/vla-housing-brochure-somali.pdf

Vermont Faa'idooyinka Shaqo la'aanta ee (Unemployment in Somali)

Haddii aad lumisay shaqadaada ama saacadahaaga la jaray, waxaad malaha heli kartaa caawinta qaar. Waxaad codsan kartaa faa'idooyin xittaa haddii badroonigaaga uusan dhihin inuusan. Badrooniyada ma sameeyaan go'aamada ku saabsan faa'idooyinka shaqo la'aanta — gobolka wuxuu sameeyaa. Miyaan u qalmaa faa'idooyinka shaqo la'aanta inta? Waa… more
Updated: Apr 24, 2020