Những Điều Chúng tôi Có thể Giúp Quý vị

EITC là gì?

EITC là tín thuế cho những người làm việc cho người khác hoặc điều hành một doanh nghiệp hoặc nông trại. Để hội đủ điều kiện, lợi tức mà quý vị làm ra phải ít hơn $52,427. Năm nay, tín thuế nằm trong khoảng từ $2 đến $6,143. Số tiền này tùy theo: quý vị là người độc thân hay đã kết hôn nếu quý vị không có con, hoặc số người con quý vị có số… more

Vấn đề chăm sóc sức khỏe

Video Đường dây hỗ trợ: Luật sư về các vấn đề chăm sóc sức khỏe (HCA) Quý vị vui lòng gọi điện đến số 1-800-917-7787 để nói chuyện với một luật sư về các vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đường dây hỗ trợ HCA của Tiểu bang Vermont là nguồn miễn phí để giúp đỡ cho tất cả thành viên của Tiểu bang Vermont giải quyết các vấn đề liên quan đến vấn đề chăm… more

Vấn đề ly hôn tại Tiểu bang Vermont

Ly hôn có thể là một khoảng thời gian khó khăn và căng thẳng. Chúng tôi hi vọng thông tin này sẽ hữu ích đối với quý vị. Chúng tôi luôn cố gắng giải thích và khiến thủ tục tại tòa án trở nên dễ hiểu hơn đối với quý vị. Hi vọng rằng điều này sẽ giúp quý vị cảm thấy tin tưởng hơn về việc giải quyết vấn đề tại tòa. Quý vị có thể vượt qua được vấn đề… more

Cách thức Tránh sự Bạo hành

Phần này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về bạo lực gia đình và cách thức để tránh sự bạo hành. Quý vị hãy kích vào các đường link bên trái để biết thêm thông tin về hành động mà quý vị có thể thực hiện nếu qúy vị đang bị bạo hành, hoặc nếu quý vị muốn thoát khỏi người đang bạo hành quý vị nhưng không cho rằng quý vị có thể có khả năng thực hiện… more

Sự Phân biệt/ Nhà ở Công bằng

Nhà ở công bằng là nơi ở không có sự phân biệt. Nhà ở công bằng nghĩa là không bị phân biệt khi quý vị thuê hoặc mua nhà. Điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi người có quyền để sống trong một khu dân cư hoặc một tập thể mà tất cả mọi người đều được chào đón. Sự phân biệt trong nhà ở xảy ra dưới nhiều hình thức và xảy ra vi phạm đối với nhiều… more

Những Việc mà Người đòi nợ Không thể Làm

Sau đây là một số quy tắc mà những người đòi nợ và chủ nợ tại Tiểu bang Vermont phải tuân thủ khi muốn đòi nợ từ quý vị. Không được đe dọa Những người đòi nợ và chủ nợ không được phép đe dọa làm bất kỳ việc gì mà họ không thể hoặc sẽ không làm. Ví dụ, những người đòi nợ không được phép hành hung hoặc đe dọa sẽ hành hung. Họ cũng không được phép… more
Updated: Apr 06, 2022