Vermont’s Legal Help Website
-A A +A
Working Together for Justice

हामीतपाईंलाईकसरीमद्दतगर्नसक्छौं

निष्पक्ष आवास भेदभाव बिनाको आवास हो । निष्पक्ष आवास भनेको तपाईंले घर किन्दा वा भाडामा लिँदा भेदभाव नगरिनु हो । यसको अर्थ सबै प्रकारका मानिसहरूलाई स्वागत गरिने छरछिमेक वा समुदायमा बसोबास गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ भन्ने पनि हो । आवासीय भेदभाव अनेक स्वरूपमा हुन्छ र अनेक भिन्न-भिन्न मानिसहरू विरूद्ध गरिन्छ । भेदभावले हामी कहाँ बस्न सक्छौं र हाम्रो... more
यहाँ केही नियमहरू छन् जसलाई ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले भेरमोन्टमा तपाईंबाट ऋण संकलन गर्ने प्रयास गर्दा पालना गर्नैपर्छ । धम्की ऋण संकलनकर्ता र ऋणदाताहरूले तिनीहरूले गर्न नसक्ने वा गर्न नहुने त्यस्ता केही कुराहरू गर्न धम्की दिन पाउँदैनन् । उदाहरणको लागि, ऋण संकलनकर्ताहरूले हिंसक हुन वा हिंसक हुने धम्की दिन पाउँदैनन् ।   तिनीहरूले अपराध... more

Pages