Msaada wa bure kwa Wanavermont walemavu — Mpango wa Msaada wa Mteja (CAP)